Σχετικά με μας

H Ομάδα των Humanlinks

Οι “humanlinks – Ανθρώπινοι Σύνδεσμοι”, είναι μια ομάδα ανθρώπων που δοκιμάστηκε στο παρελθόν, σε διάφορα επίπεδα, πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας. Προέρχονται από κάθε οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς και από κάθε μορφωτικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό δεν τους διαφοροποιεί, αντίθετα τους ενώνει περισσότεροo και βαθύτερα, αναδύοντας αρχές που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους και υποστηρίζουν τις σχέσεις μεταξύ τους. Σεβασμός, κατανόηση και αποδοχή άνευ όρων για το κάθε μέλος και με ενδιαφέρον και διαθεσιμότητα όταν κάποιος τους καλεί να τον στηρίξουν. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύονται ενισχύοντας την έννοια της αυτοβοήθειας που είναι ο βασικός θεραπευτικός τους στόχος σε συντονισμό και συνεργασία με τους ειδικούς θεραπευτές τους.

Η ομάδα συστάθηκε πριν από 14 χρόνια και με ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τα μέλη της καταφέρνουν να αποκαθιστούν κατά το μέγιστο τους βασικούς τομείς της ζωής τους. Μαθαίνουν αρχικά να φροντίζουν τους εαυτούς τους, να καλλιεργούν τις σχέσεις τους και να εκπληρώνουν τα όνειρά τους. Αναπτύσσουν διάφορες δραστηριότητες, με βάση τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία σχεδιάζουν και συντονίζουν οι ίδιοι, εφαρμόζοντας με αυτόν τον τρόπο στην πράξη την αυτοβοήθεια η οποία αποτελεί τον
βασικό φιλοσοφικό θεμέλιο λίθο της σκέψης τους, της προσέγγισής τους και του τρόπου λειτουργίας τους.

Τον Αύγουστο του 2018 δημιούργησαν την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “humanlinks-ανθρώπινοι σύνδεσμοι” ώστε να αποκτήσουν θεσμική υπόσταση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες που αναπτύσσουν στο πλαίσιο της συνεργασία τους με την κοινότητα και την Πολιτεία.

Στα πλαίσια της προώθησης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, οργανώνουν από τον Σεπτέμβρη του 2018 Φεστιβάλ για την ψυχική υγεία, το οποίο φιλοξενεί δραστηριότητες όπως διαλέξεις, ημερίδες, ομιλίες, πολιτιστικά δρώμενα, κάνοντας μια ανοιχτή πρόσκληση στους κατοίκους της Αθήνας.

Copyright 2019 All rights reserved