Παιδικές δράσεις: “Τα παιδιά δημιουργούν και επικοινωνούν με την πόλη”

Sep 28, 2019

11:00

Πεζόδρομος Δράκου

120

Διοργάνωση: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης | ΕΚΕΔΙΣΥ

Copyright 2019 All rights reserved