Βίκυ Σταυροπούλου

Βίκυ Σταυροπούλου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Οργάνωση Γη

Περιγραφή Οργάνωσης Γη
Η Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010. Στόχος της η εδραίωση της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτή ορίζεται από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας βιωματική μη τυπική εκπαίδευση για όλες τις ηλικίες. Tα Προγράμματα της Οργάνωσης Γη εφαρμόζονται σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες εντός του αστικού ιστού της Αθήνας, με έμφαση στα Σχολεία, σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και στο Πρότυπο Κέντρο Περιβαλλοντικής Μάθησης που δημιούργησε η Οργάνωση στο Ίλιον-Αττικής, με
την ονομασία «Κέντρο της Γης». Οι Δράσεις της Οργάνωσης Γη εξελίσσονται πάνω σε 3 βασικούς άξονες: -Προγράμματα Περιβαλλοντικής Δράσης & Μάθησης -Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, -Προγράμματα Εκκίνησης και Υποστήριξης της Υπεύθυνης και Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας.

Talks