Γεωργία Ντούσικου

Ψυχολόγος Υγείας

Γεωργία Ντούσικου, Ψυχολόγος Υγείας (Health Psychologist), που από το 1996 δημιουργεί και υλοποιεί σε συνεργασία με σχολεία και μη κυβερνητικές οργανώσεις ειδικά εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με σκοπό την επανασύνδεση με τη φύση~ επανασύνδεση με τον εαυτό.

Talks