Γιάννης Μπίλλας

Εκπαιδευτικός - Βιοκαλλιεργητής

Ο Γιάννης Μπίλλας είναι Εκπαιδευτικός-Βιοκαλλιεργητής και ζει στα Τρίκαλα. Εργαζεται για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία συμμετέχοντας στο https://apokoinou.eu/. Έχει γράψει μαζί με τον Γιώργο Κολέμπα τα βιβλία:

  1. Ο Ανθρωπολογικός Τύπος της Αποανάπτυξης-Τοπικοποίησης, Αθήνα 2013, Εκδόσεις των Συναδέλφων
  2. Για την Κοινότητα των Κοινοτήτων, Αθήνα 2019, Εκδόσεις των Συναδέλφων

Για περισσότερα: https://www.youtube.com/watch?v=UOz_Ppmlsrk&t=112s

Talks