Κατερίνα Νομίδου

• Απόφοιτος Νομικής του ΔΠΘ
• Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα «ψυχική υγεία, δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα» από το Κέντρο Ανάπτυξης Νομοθεσιών και Πολιτικών Ψυχικής υγείας (CMHLP) της Ινδικής Εταιρίας Δικαίου (ILS)
• Επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης όπου διδάσκει Εστιασμένη στον ασθενή φροντίδα, Συμπονετική Φροντίδα, Δίκαιο της υγείας, Διαχείριση προβλημάτων ψυχικής υγείας και Ψυχική υγεία&Ανθρώπινα δικαιώματα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
• Μέλος της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) και της «Μόνιμης Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης του Σχεδιασμού για την Ψυχική Υγεία» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Αντιπρόεδρος της εταιρίας Alzheimer ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
• Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων και Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας ΠΟΣΟΨΥ
• Γ.Γ. της Διεθνούς Συμμαχίας Δικτύων Συνηγορίας για την Ψυχική Υγεία GAMIAN-Europe
• Υπότροφος Fulbright & Salzburg Global Seminar fellow για τη δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια (session 587: Health and Health Care Innovation in the 21st Century “Changing Minds: Innovations in Dementia Care and Dementia-Friendly Communities”)
• Ως εμπειρογνώμονας του Π.Ο.Υ. σε θέματα αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσιών και ανάπτυξης νομοθεσιών και πολιτικών ψυχικής υγείας συνεργάστηκε με Υπουργεία Υγείας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του εξωτερικού (Αφγανιστάν, Η.Α.Ε., Κατάρ, Σιέρα Λεόνε) στα πλαίσια ψυχιατρικών μεταρρυθμίσεων
• Η ειδίκευσή της περιλαμβάνει την εκπόνηση ανάλυσης πλαισίων (situation analyses) για τη διερεύνηση συμβατότητας πολιτικών, νομοθεσιών και πρακτικών με τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης και της τελευταίας που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Talks