Σταυρούλα Διαμαντή

Σταυρούλα Διαμαντή, Κοινωνική Ψυχολόγος (MSc Social Psychology, University of  Surrey), Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Talks